Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL52 - CHẬU CON VỊT

* Tên sản phẩm :

    CHẬU CON VỊT         

+Kích thước      :    

     Cao 50cm x 70cm x 30cm

+ Trọng lượng    :   

      105kg

 

  * Chất liệu          :

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ