Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL52 - CHẬU CON VỊT

* Tên sản phẩm :

    CHẬU CON VỊT         

+Kích thước      :    

     Cao 50cm x 70cm x 30cm

+ Trọng lượng    :   

      105kg

 

  * Chất liệu          :

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ