Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL53 - BỒN TẮM

 * Tên sản phẩm :

      BỒN TẮM          

+ Kích thước      :    

    Cao 60cm x 180cm x 65cm

+ Trọng lượng    :    

      850kg

+ Chất liệu           :     

     Cẩm thạch hồng đen Sản phẩm khác

NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ