Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL53 - BỒN TẮM

 * Tên sản phẩm :

      BỒN TẮM          

+ Kích thước      :    

    Cao 60cm x 180cm x 65cm

+ Trọng lượng    :    

      850kg

+ Chất liệu           :     

     Cẩm thạch hồng đen Sản phẩm khác

NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ