Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL47 - ĐỘC BÌNH

 

      * Tên sản phẩm :

ĐỘC BÌNH     

+ Kích thước      :    

     Cao 90cm x 30cm x 30cm

+ Trọng lượng    :   

    110kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác