Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL47 - ĐỘC BÌNH

 

      * Tên sản phẩm :

ĐỘC BÌNH     

+ Kích thước      :    

     Cao 90cm x 30cm x 30cm

+ Trọng lượng    :   

    110kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác

NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ