Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL42 - CHẬU HOA ÂU CHÂU

*Tên sản phẩm :

    CHẬU HOA ÂU CHÂU   

+Kích thước      :    

    Cao 60cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng    :    

   95kg

+Chất liệu         :     

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ