Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL42 - CHẬU HOA ÂU CHÂU

*Tên sản phẩm :

    CHẬU HOA ÂU CHÂU   

+Kích thước      :    

    Cao 60cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng    :    

   95kg

+Chất liệu         :     

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ