Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL42 - CHẬU HOA ÂU CHÂU

*Tên sản phẩm :

    CHẬU HOA ÂU CHÂU   

+Kích thước      :    

    Cao 60cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng    :    

   95kg

+Chất liệu         :     

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ