Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL17 - CHẬU VIỀNG ÂU CHÂU

 

 *Tên sản phẩm :

  CHẬU VIỀNG  ÂU CHÂU 

+Kích thước      :  

   Cao 60cm x 60cm x 60cm

+Trọng lượng   :   

   170kg

+Chất liệu          :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ