Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL17 - CHẬU VIỀNG ÂU CHÂU

 

 *Tên sản phẩm :

  CHẬU VIỀNG  ÂU CHÂU 

+Kích thước      :  

   Cao 60cm x 60cm x 60cm

+Trọng lượng   :   

   170kg

+Chất liệu          :    

  Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ