Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL02 - BÌNH HOA TRƠN

Tên sản phẩm : 

    BÌNH HOA TRƠN 

+  Kích thước  : 

    Cao 50cm x 25cm x 25cm

 

 *Trọng lượng : 

     35kg

+ Chất liệu        : 

    Cẩm thạch vàng đốmSản phẩm khác