Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL05 - HỦ TRƠN

* Tên sản phẩm :

 HỦ TRƠN

+ Kích thước   :   

 Cao 50cm x 45cm x 45cm 

+ Trọng lượng :  

  95kg

+ Chất liệu        :  

  Cẩm thạch vàngSản phẩm khác