Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ

* Tên sản phẩm : 

    CHẬU TIÊN CÁ   

+ Kích thước   :   

    Cao 200cm x 90cm x 75cm 

+ Trọng lưọng :   

     950kg

+ Chất liệu       :     

   Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác