Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ

* Tên sản phẩm : 

    CHẬU TIÊN CÁ   

+ Kích thước   :   

    Cao 200cm x 90cm x 75cm 

+ Trọng lưọng :   

     950kg

+ Chất liệu       :     

   Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác

NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ