Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL20 - CHẬU CHẠM HOA

* Tên sản phẩm :

 CHẬU CHẠM HOA

+ Kích thước   :  

   Cao 70cm x 60cm x 60cm

+ Trọng lượng :  

     110kg

+ Chất liệu         :  

     Đá cẩm vânSản phẩm khác