Bàn ghế - BÀN TRÒN

* Kích thước      :

Bàn cao 75cm x R.140cm ,  6 đôn cao 45cm x 35cm 

*Trọng lượng    : 

  550kg

*Chất liệu            :

 Mã não đen  Sản phẩm khác

NHI24 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
BÀN TRÒN XOAY
Giá: Liên hệ
BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ
BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
BÀN CHẠM VOI
Giá: Liên hệ
BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ