Bàn ghế - NHI10 - BÀN TRÒN

* Kích thước      :

Bàn cao 75cm x R.140cm ,  6 đôn cao 45cm x 35cm 

*Trọng lượng    : 

  750kg

*Chất liệu            :

 Mã não đen  Sản phẩm khác

NHI26 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI23 - BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHI15- BÀN TRÒN XOAY
Giá: Liên hệ
NHI48- BÀN GỐC TRE
Giá: Liên hệ
NHI31 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI11 - BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
BÀN TRÒN TRƠN
Giá: Liên hệ