Bàn ghế - NHI10 - BÀN TRÒN

* Kích thước      :

Bàn cao 75cm x R.140cm ,  6 đôn cao 45cm x 35cm 

*Trọng lượng    : 

  750kg

*Chất liệu            :

 Mã não đen  Sản phẩm khác

NHI41 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI48- BÀN GỐC TRE
Giá: Liên hệ
NHI29 -BÀN CHẠM VOI
Giá: Liên hệ
NHI26 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI27 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI23 - BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ