Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU

*Tên sản phẩm :

   CHẬU CHÂU ÂU  

*Kích thước     :

  H75cm x 45cm x 45cm

*Trọng lượng  :

  450kg

*Chất liệu l       :

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ