Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU

*Tên sản phẩm :

   CHẬU CHÂU ÂU  

*Kích thước     :

  H75cm x 45cm x 45cm

*Trọng lượng  :

  450kg

*Chất liệu l       :

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ