Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU ĐẦU DÊ 

+ Kích thước   :

   Cao 150cm x 80cm x 60cm

+ Trọng lượng : 

    600kg

+ Chất liệu        :  

   Cẩm thạch da báo  Sản phẩm khác