Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL09 - CHẬU BỤNG TRƠN

*Tên sản phẩm : 

  CHẬU BỤNG TRƠN  

+ Kích thước    :   

   Cao 70cm x 50cm x 50cm

+ Trọng lượng :   

  110kg

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch trắngSản phẩm khác