Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL09 - CHẬU BỤNG TRƠN

*Tên sản phẩm : 

  CHẬU BỤNG TRƠN  

+ Kích thước    :   

   Cao 70cm x 50cm x 50cm

+ Trọng lượng :   

  110kg

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ