Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL04 - CHẬU HOA THIÊN THẦN

* Tên sản phẩm : 

 CHẬU HOA THIÊN THẦN

+ Kích thước   : 

Cao 50cm x 50cm x 50cm

+ Trọng lượng : 

  110kg

+ Chất liệu        : 

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác