Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL27 - BÌNH CHẠM MAI

* Tên sản phẩm : 

  BÌNH CHẠM MAI 

+ Kích thước     :  

   Cao 90cm x 35cm 30cm

+ Trọng lượng   : 

   95kg

+ Chất liệu          : 

   Cẩm thạch vân gỗSản phẩm khác