Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL31 - CHẬU LA MÃ

* Tên sản phẩm : 

    CHẬU LA Mà 

+ Kích thước    :  

   Chậu cao 55cm x 50cm x 50cm  

+ Trọng lượng :  

    120kg

+ Chất liệu        :  

   Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác