Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG

* Tên sản phẩm :

   LƯ  CHẠM RỒNG 

+ Kích thước   :   

    Cao 140cm x 80cm x 60cm

+ Trọng lượng :  

    400kg

   *Chất liệu : 

     Cẩm thạch đenSản phẩm khác