Thú các loại - NHD01 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD14 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD22 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD25 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD05 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD30 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD03 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD21 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD40- LÂN VIỆT
Giá: Liên hệ