Thú các loại - NHD01 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD27 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD35 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD33 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD39 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD20 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD22 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ