Thú các loại - NHD03 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ