Thú các loại - NHD03 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ