Thú các loại - NHD03 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ