Thú các loại - NHD03 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ