Thú các loại - NHD03 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD89
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ