Thú các loại - NHD03 - ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN

*Tên sản phẩm : 

   ĐẠI BÀNG ĐÁNH RẮN  

+Kích thước     :   

    Cao 170cm  x 95cm x 65cm

+Trọng lượng   :   

   650kg

+Chất liệu          :   

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ