Thú các loại - NHD104 - NGỰA ĐI

*Tên sản phẩm    :

  NGỰA ĐI

*Kích thước         :

   Cao 150cm x 190cm x 55cm

*Trọng lượng      :

   700kg

*Chất liệu            :

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ