Thú các loại - NHD03 - GẤU TÌM MỒI

* Tên sản phẩm :

    GẤU TÌM MỒI 

* Kích thước    :

    Cao 45cm x 50cm x 35cm

* Trọng lượng :  

    60kg

* Chất liệu       : 

    Cẩm thạch đenSản phẩm khác

NHD23- GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD22 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD05 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD25 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD12 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ