Thú các loại - NHD03 - GẤU TÌM MỒI

* Tên sản phẩm :

    GẤU TÌM MỒI 

* Kích thước    :

    Cao 45cm x 50cm x 35cm

* Trọng lượng :  

    60kg

* Chất liệu       : 

    Cẩm thạch đenSản phẩm khác

NHD10 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD25 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD33 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD18 - KỲ LÂN
Giá: Liên hệ
NHD23- GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD08 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD14 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ