Thú các loại - NHD69 - GẤU TÌM MỒI

* Tên sản phẩm :

    GẤU TÌM MỒI 

* Kích thước    :

    Cao 45cm x 50cm x 35cm

* Trọng lượng :  

    60kg

* Chất liệu       : 

    Cẩm thạch đenSản phẩm khác

NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ