Thú các loại - NHD69 - GẤU TÌM MỒI

* Tên sản phẩm :

    GẤU TÌM MỒI 

* Kích thước    :

    Cao 45cm x 50cm x 35cm

* Trọng lượng :  

    60kg

* Chất liệu       : 

    Cẩm thạch đenSản phẩm khác

NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ