Thú các loại - NHD73 - SƯ TỬ TRÊN NÚI

* Tên sản phẩm :

   SƯ TỬ TRÊN NÚI 

* Kích thước    :  

   Cao 185cm x 120cm x 55cm

* Trọng lượng :   

    1,250kg

* Chất liệu       :  

   Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ