Thú các loại - NHD73 - SƯ TỬ TRÊN NÚI

* Tên sản phẩm :

   SƯ TỬ TRÊN NÚI 

* Kích thước    :  

   Cao 185cm x 120cm x 55cm

* Trọng lượng :   

    1,250kg

* Chất liệu       :  

   Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ