Thú các loại - NHD73 - SƯ TỬ TRÊN NÚI

* Tên sản phẩm :

   SƯ TỬ TRÊN NÚI 

* Kích thước    :  

   Cao 185cm x 120cm x 55cm

* Trọng lượng :   

    1,250kg

* Chất liệu       :  

   Cẩm thạch đỏ Sản phẩm khác

NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ