Thú các loại - NHD45 - VOI XIẾC

*Tên sản phẩm :  

    VOI XIẾC  

+ Kích thước    :  

  Cao 65cm  x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  :  

    95kg

+ Chất liệu         : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ