Thú các loại - NHD45 - VOI XIẾC

*Tên sản phẩm :  

    VOI XIẾC  

+ Kích thước    :  

  Cao 65cm  x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  :  

    95kg

+ Chất liệu         : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ