Thú các loại - NHD45 - VOI XIẾC

*Tên sản phẩm :  

    VOI XIẾC  

+ Kích thước    :  

  Cao 65cm  x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  :  

    95kg

+ Chất liệu         : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ