Thú các loại - NHD45 - VOI XIẾC

*Tên sản phẩm :  

    VOI XIẾC  

+ Kích thước    :  

  Cao 65cm  x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  :  

    95kg

+ Chất liệu         : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ