Thú các loại - NHD67 - BEO VỒ MỒI

* Tên sản phẩm :

    BEO VỒ MỒI 

* Kích thước    : 

   Cao 130cm x 95cm x 50cm

* Trọng lượng : 

   650kg

* Chất liệu       :  

   Cẩm thạch da báo



Sản phẩm khác

NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ