Thú các loại - NHD07 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD40- LÂN VIỆT
Giá: Liên hệ
NHD13 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD06 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD38 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD23- GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD21 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD31 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ