Thú các loại - NHD07 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD30 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD38 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD02 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD08 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD25 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD05 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD10 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ