Thú các loại - NHD70 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ