Thú các loại - NHD70 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ