Thú các loại - NHD70 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ