Thú các loại - NHD70 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ