Thú các loại - NHD70 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD33 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ