Thú các loại - NHD70 - CHIM HẠC

*Tên sản phẩm :

    CHIM HẠC 

*Kích thước    : 

   Cao 95cm x 50cm x 25cm

*Trọng lượng :  

  80kg

*Chất liệu       : 

  Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD89
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ