Thú các loại - NHD68 - ​LÂN GÁC CỒNG

 

    *Tên sản phẩm :

LÂN GÁC CỒNG

*Kích thước    : 

   Cao 150cm x 95cm x 50cm

*Trọng lượng : 

    850kg

*Chất liệu       :  

   Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD33 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ