Thú các loại - NHD68 - ​LÂN GÁC CỒNG

 

    *Tên sản phẩm :

LÂN GÁC CỒNG

*Kích thước    : 

   Cao 150cm x 95cm x 50cm

*Trọng lượng : 

    850kg

*Chất liệu       :  

   Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ