Thú các loại - NHD68 - ​LÂN GÁC CỒNG

 

    *Tên sản phẩm :

LÂN GÁC CỒNG

*Kích thước    : 

   Cao 150cm x 95cm x 50cm

*Trọng lượng : 

    850kg

*Chất liệu       :  

   Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ