Thú các loại - NHD68 - ​LÂN GÁC CỒNG

 

    *Tên sản phẩm :

LÂN GÁC CỒNG

*Kích thước    : 

   Cao 150cm x 95cm x 50cm

*Trọng lượng : 

    850kg

*Chất liệu       :  

   Đá sa thạch  Sản phẩm khác

NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ