Thú các loại - NHD87 - TỲ HƯU

*Tên sản phẩm:

   TỲ HƯU 

* Kích thước    :  

   Cao 115cm  x 180cm x 50cm 

* Trọng lượng :   

   1,100kg

* Chất liệu        :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ