Thú các loại - NHD87 - TỲ HƯU

*Tên sản phẩm:

   TỲ HƯU 

* Kích thước    :  

   Cao 115cm  x 180cm x 50cm 

* Trọng lượng :   

   1,100kg

* Chất liệu        :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ