Thú các loại - NHD87 - TỲ HƯU

*Tên sản phẩm:

   TỲ HƯU 

* Kích thước    :  

   Cao 115cm  x 180cm x 50cm 

* Trọng lượng :   

   1,100kg

* Chất liệu        :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ