Thú các loại - NHD11 - GIA ĐÌNH KÉT

*Tên sản phẩm :

  GIA ĐÌNH  KÉT

*  Kích thước     :  

    Cao 165cm x 70cm x 60cm

*  Trọng lượng  :  

    620kg

*  Chất liệu        :   

   Cẩm thạch hồng Sản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD31 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD07 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD21 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD14 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD12 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD18 - KỲ LÂN
Giá: Liên hệ