Thú các loại - NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT

*Tên sản phẩm :

  GIA ĐÌNH  KÉT

*  Kích thước     :  

    Cao 165cm x 70cm x 60cm

*  Trọng lượng  :  

    620kg

*  Chất liệu        :   

   Cẩm thạch hồng Sản phẩm khác

NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ