Thú các loại - NHD12 - CHÓ NGỒI

* Tên sản phẩm :

  CHÓ NGỒI     

* Kích thước    : 

    Cao 90cm  x 45cm x 25cm

* Trọng lượng :  

   90kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD22 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD06 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD32 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD38 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ