Thú các loại - NHD12 - CHÓ NGỒI

* Tên sản phẩm :

  CHÓ NGỒI     

* Kích thước    : 

    Cao 90cm  x 45cm x 25cm

* Trọng lượng :  

   90kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD22 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD17 - RỒNG BAY
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD23- GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD19 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD27 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD14 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ