Thú các loại - NhD71 - CHÓ NGỒI

* Tên sản phẩm :

  CHÓ NGỒI     

* Kích thước    : 

    Cao 90cm  x 45cm x 25cm

* Trọng lượng :  

   90kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ