Thú các loại - NhD71 - CHÓ NGỒI

* Tên sản phẩm :

  CHÓ NGỒI     

* Kích thước    : 

    Cao 90cm  x 45cm x 25cm

* Trọng lượng :  

   90kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ