Thú các loại - NhD71 - CHÓ NGỒI

* Tên sản phẩm :

  CHÓ NGỒI     

* Kích thước    : 

    Cao 90cm  x 45cm x 25cm

* Trọng lượng :  

   90kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ