Thú các loại - NHD01 - RỒNG NẰM

* Tên sản phẩm :

    RỒNG NẰM     

+ Kích thước    :  

    Cao 45cm x 125cm x 25cm

+ Trọng lượng :   

    160kg

+  Chất liệu       : 

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ