Thú các loại - NHD01 - RỒNG NẰM

* Tên sản phẩm :

    RỒNG NẰM     

+ Kích thước    :  

    Cao 45cm x 125cm x 25cm

+ Trọng lượng :   

    160kg

+  Chất liệu       : 

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ