Thú các loại - NHD01 - RỒNG NẰM

* Tên sản phẩm :

    RỒNG NẰM     

+ Kích thước    :  

    Cao 45cm x 125cm x 25cm

+ Trọng lượng :   

    160kg

+  Chất liệu       : 

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD33 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ