Thú các loại - NHD01 - RỒNG NẰM

* Tên sản phẩm :

    RỒNG NẰM     

+ Kích thước    :  

    Cao 45cm x 125cm x 25cm

+ Trọng lượng :   

    160kg

+  Chất liệu       : 

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ