Thú các loại - NHD01 - RỒNG NẰM

* Tên sản phẩm :

    RỒNG NẰM     

+ Kích thước    :  

    Cao 45cm x 125cm x 25cm

+ Trọng lượng :   

    160kg

+  Chất liệu       : 

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ