Thú các loại - NHD17 - RỒNG BAY

* Tên sản phẩm :

    RỒNG NẰM     

+ Kích thước    :  

    Cao 45cm x 125cm x 25cm

+ Trọng lượng :   

    160kg

+  Chất liệu       : 

      Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD31 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD40- LÂN VIỆT
Giá: Liên hệ
NHD25 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD27 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD10 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD18 - KỲ LÂN
Giá: Liên hệ