Thú các loại - NHD55 - LÂN GÁC CỔNG

* Tên sản phẩm :

   LÂN GÁC CỔNG

*Kích thước    :  

   Cao 95cm x 60cm x 35cm

* Trọng lượng :  

    190kg

* Chất liệu        : 

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD33 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ