Thú các loại - NHD55 - LÂN GÁC CỔNG

* Tên sản phẩm :

   LÂN GÁC CỔNG

*Kích thước    :  

   Cao 95cm x 60cm x 35cm

* Trọng lượng :  

    190kg

* Chất liệu        : 

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ