Thú các loại - NHD42 - RỒNG ĐỨNG

*Tên sản phẩm : 

    RỒNG  ĐỨNG    

+ Kích thước   :   

   Cao 140cm x 60cm x 25cm

+ Trọng lượng :  

   180kg/1

+ Chất liệu        :    

   Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ