Thú các loại - NHD42 - RỒNG ĐỨNG

*Tên sản phẩm : 

    RỒNG  ĐỨNG    

+ Kích thước   :   

   Cao 140cm x 60cm x 25cm

+ Trọng lượng :  

   180kg/1

+ Chất liệu        :    

   Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ