Thú các loại - NHD42 - RỒNG ĐỨNG

*Tên sản phẩm : 

    RỒNG  ĐỨNG    

+ Kích thước   :   

   Cao 140cm x 60cm x 25cm

+ Trọng lượng :  

   180kg/1

+ Chất liệu        :    

   Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ