Thú các loại - NHD18 - KỲ LÂN

 *Tên sản phẩm :

   LÂN GÁC CỔNG      

*Kích thước    :  

  Cao 155cm x 90cm x 55cm

*Trọng lượng :   

   950kg

*Chất liệu       :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD05 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD02 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD40- LÂN VIỆT
Giá: Liên hệ
NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD07 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD21 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD38 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ