Thú các loại - NHD18 - KỲ LÂN

 *Tên sản phẩm :

   LÂN GÁC CỔNG      

*Kích thước    :  

  Cao 155cm x 90cm x 55cm

*Trọng lượng :   

   950kg

*Chất liệu       :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD38 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD40- LÂN VIỆT
Giá: Liên hệ
NHD11 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD33 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD05 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD12 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ