Thú các loại - NHD72

 *Tên sản phẩm :

   LÂN GÁC CỔNG      

*Kích thước    :  

  Cao 155cm x 90cm x 55cm

*Trọng lượng :   

   950kg

*Chất liệu       :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ