Thú các loại - NHD72

 *Tên sản phẩm :

   LÂN GÁC CỔNG      

*Kích thước    :  

  Cao 155cm x 90cm x 55cm

*Trọng lượng :   

   950kg

*Chất liệu       :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD78 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ