Thú các loại - NHD80 - SƯ TỬ TRÊN NÚI

*Tên sản phẩm :

   SƯ TỬ TRÊN NÚI 

*Kích thước    : 

  Cao 145cm x 90cm x 50cm 

*Trọng lượng :  

   650kg

* Chất liệu       :   

   Cẩm thạch da báoSản phẩm khác

NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD70 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ