Thú các loại - NHD92 - CỌP ĐỨNG TRÊN NÚI

 * Tên sản phẩm :

    CỌP ĐỨNG TRÊN NÚI

*  Kích thước     : 

    Cao  210cm x 140cm x 60cm

*  Trọng lượng  :   

    1,400kg

*  Chất liệu        :   

   Cẩm thạch xám vânSản phẩm khác

NHD55 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ