Thú các loại - NHD92 - CỌP ĐỨNG TRÊN NÚI

 * Tên sản phẩm :

    CỌP ĐỨNG TRÊN NÚI

*  Kích thước     : 

    Cao  210cm x 140cm x 60cm

*  Trọng lượng  :   

    1,400kg

*  Chất liệu        :   

   Cẩm thạch xám vânSản phẩm khác

NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ