Thú các loại - NHD13 - DÊ ĐỨNG

 * Tên sản phẩm :

    DÊ ĐỨNG 

+ Kích thước     : 

   Cao  130cm x 90cm x 40cm

+ Trọng lượng   :  

   450kg

+ Chất liệu          :  

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHD24 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD30 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD07 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD17 - RỒNG BAY
Giá: Liên hệ
NHD06 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD23- GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ