Thú các loại - NHD38 - DÊ ĐỨNG

 * Tên sản phẩm :

    DÊ ĐỨNG 

+ Kích thước     : 

   Cao  130cm x 90cm x 40cm

+ Trọng lượng   :  

   450kg

+ Chất liệu          :  

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ
NHD104 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ