Thú các loại - NHD38 - DÊ ĐỨNG

 * Tên sản phẩm :

    DÊ ĐỨNG 

+ Kích thước     : 

   Cao  130cm x 90cm x 40cm

+ Trọng lượng   :  

   450kg

+ Chất liệu          :  

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NhD71 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ