Thú các loại - NHD14 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD05 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD18 - KỲ LÂN
Giá: Liên hệ
NHD39 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD33 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD13 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD29 - LÂN CỠI MÂY
Giá: Liên hệ
NHD20 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ