Thú các loại - NHD14 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD30 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD02 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD07 - CHIM HẠC
Giá: Liên hệ
NHD27 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD32 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD26 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD10 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ