Thú các loại - NHD39 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD86 - LÂN GÁC CỔNG
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ
NHD99 - GIA ĐÌNH VOI
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ