Thú các loại - NHD39 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD01 - RỒNG NẰM
Giá: Liên hệ