Thú các loại - NHD39 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD41 - TRÂU
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD28 - LÂN RỒNG
Giá: Liên hệ
NHD84 - NGỰA ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ