Thú các loại - NHD39 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD83 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD67 - BEO VỒ MỒI
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD74 - KÉT ĂN ĐÀO
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ