Thú các loại - NHD39 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD42 - RỒNG ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD37 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD38 - DÊ ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD87 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD69 - GẤU TÌM MỒI
Giá: Liên hệ