Thú các loại - NHD39 - HEO ĐI

* Tên sản phẩm: 

   HEO ĐI 

+  Kích thước   :  

    Cao 60cm x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  : 

  460kg

+  Chất liệu        : 

    Đá cẩm vân  Sản phẩm khác

NHD34 - NGỰA HÝ
Giá: Liên hệ
NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD17 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD81 - CỌP ĐI
Giá: Liên hệ
NHD89
Giá: Liên hệ