Thú các loại - NHD41 - TRÂU

* Tên sản phẩm :  

   TRÂU 

+ Kích thước   :  

    Cao  110cm x 150cm x 60cm

+ Trọng lượng  :  

   750kg

+ Chất liệu        :   

    Đá cẩm vân   Sản phẩm khác

NHD51 - VOI NẰM
Giá: Liên hệ
NHD72
Giá: Liên hệ
NHD15 - SƯ TỬ NẰM
Giá: Liên hệ
NHD39 - HEO ĐI
Giá: Liên hệ
NHD45 - VOI XIẾC
Giá: Liên hệ
NHD90 - GIA ĐÌNH KÉT
Giá: Liên hệ
NHD20 - NHÂN SƯ
Giá: Liên hệ