Thú các loại - NHD38 - VOI NẰM

*Tên sản phẩm : 

   VOI NẰM 

 *Kích thước : 

 Cao 60cm x 90cm x 35cm

+ Trọng lượng :   

   180kg

+ Chất liệu        :    

   Cẩm thạch xámSản phẩm khác

NHD21 - KHỈ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD26 - TÉC KÈ
Giá: Liên hệ
NHD10 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD12 - CHÓ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHD02 - NGỰA ĐI
Giá: Liên hệ
NHD36 - TỲ HƯU
Giá: Liên hệ
NHD18 - KỲ LÂN
Giá: Liên hệ
NHD39 - TRÂU
Giá: Liên hệ