Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA85
Giá: Liên hệ
NHA13
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA45
Giá: Liên hệ
NHA56
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA03
Giá: Liên hệ