Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA21
Giá: Liên hệ
NHA33
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ
NHA48
Giá: Liên hệ
NHA17
Giá: Liên hệ
NHA84
Giá: Liên hệ
NHA40
Giá: Liên hệ
NHA24
Giá: Liên hệ