Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA45
Giá: Liên hệ
NHA80
Giá: Liên hệ
NHA76
Giá: Liên hệ
NHA68
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA15
Giá: Liên hệ
NHA60
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ