Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA38
Giá: Liên hệ
NHA16
Giá: Liên hệ
NHA07
Giá: Liên hệ
NHA51
Giá: Liên hệ
NHA03
Giá: Liên hệ
NHA60
Giá: Liên hệ
NHA01
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ