Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA57
Giá: Liên hệ
NHA09
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ
NHA36
Giá: Liên hệ
NHA62
Giá: Liên hệ
NHA59
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA68
Giá: Liên hệ