Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA11
Giá: Liên hệ
NHA84
Giá: Liên hệ
NHA44
Giá: Liên hệ
NHA119
Giá: Liên hệ
NHA50
Giá: Liên hệ
NHA19
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ
NHA56
Giá: Liên hệ