Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA24
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ
NHA05
Giá: Liên hệ
NHA09
Giá: Liên hệ
NHA43
Giá: Liên hệ
NHA79
Giá: Liên hệ
NHA21
Giá: Liên hệ
NHA53
Giá: Liên hệ