Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA34
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA44
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA16
Giá: Liên hệ
NHA20
Giá: Liên hệ
NHA26
Giá: Liên hệ
NHA117
Giá: Liên hệ