Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA30
Giá: Liên hệ
NHA14
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA65
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA35
Giá: Liên hệ
NHA26
Giá: Liên hệ
NHA57
Giá: Liên hệ