Trừu tượng - NHA90 -

*Tên sản phẩm  :

  SAY ĐẮM

*Kích thước       :

  Cao 150cm x 90cm x 35cm

*Trọng lượng    :

 380kg

*Chất liệu          :

 Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHA30
Giá: Liên hệ
NHA85
Giá: Liên hệ
NHA34
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA24
Giá: Liên hệ
NHA43
Giá: Liên hệ
NHA10
Giá: Liên hệ
NHA76
Giá: Liên hệ