Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA39
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ
NHA26
Giá: Liên hệ
NHA78
Giá: Liên hệ
NHA06
Giá: Liên hệ
NHA85
Giá: Liên hệ
NHA53
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ