Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA79
Giá: Liên hệ
NHA58
Giá: Liên hệ
NHA14
Giá: Liên hệ
NHA39
Giá: Liên hệ
NHA75
Giá: Liên hệ
NHA03
Giá: Liên hệ
NHA09
Giá: Liên hệ
NHA91
Giá: Liên hệ