Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA26
Giá: Liên hệ
NHA01
Giá: Liên hệ
NHA06
Giá: Liên hệ
NHA80
Giá: Liên hệ
NHA36
Giá: Liên hệ
NHA21
Giá: Liên hệ
NHA38
Giá: Liên hệ
NHA55
Giá: Liên hệ