Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA91
Giá: Liên hệ
NHA31
Giá: Liên hệ
NHA06
Giá: Liên hệ
NHA20
Giá: Liên hệ
NHA50
Giá: Liên hệ
NHA68
Giá: Liên hệ
NHA45
Giá: Liên hệ
NHA39
Giá: Liên hệ