Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA17
Giá: Liên hệ
NHA16
Giá: Liên hệ
NHA40
Giá: Liên hệ
NHA66
Giá: Liên hệ
NHA54
Giá: Liên hệ
NHA32
Giá: Liên hệ
NHA64
Giá: Liên hệ
NHA21
Giá: Liên hệ