Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA19
Giá: Liên hệ
NHA65
Giá: Liên hệ
NHA63
Giá: Liên hệ
NHA10
Giá: Liên hệ
NHA66
Giá: Liên hệ
NHA03
Giá: Liên hệ
NHA33
Giá: Liên hệ
NHA76
Giá: Liên hệ