Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA64
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA41
Giá: Liên hệ
NHA51
Giá: Liên hệ
NHA35
Giá: Liên hệ
NHA20
Giá: Liên hệ
NHA78
Giá: Liên hệ