Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA54
Giá: Liên hệ
NHA28
Giá: Liên hệ
NHA12
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA21
Giá: Liên hệ
NHA48
Giá: Liên hệ
NHA16
Giá: Liên hệ
NHA91
Giá: Liên hệ