Trừu tượng - NHA59

*Tên sản phẩm :

    E THẸN   

+ Kích thước    :  

    Cao 120cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng :  

    160kg

+ Chất liệu       :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác

NHA63
Giá: Liên hệ
NHA27
Giá: Liên hệ
NHA15
Giá: Liên hệ
NHA49
Giá: Liên hệ
NHA78
Giá: Liên hệ
NHA58
Giá: Liên hệ
NHA36
Giá: Liên hệ
NHA26
Giá: Liên hệ